Realizované projekty

Stavební druľstvo investorů ©eberov

Stavební druľstvo investorů ©eberov bylo zaloľené v červenci 1995. Druľstvo realizovalo výstavbu obytného souboru se čtyřiceti bytovými jednotkami, čtyřmi rodinnými domy a deseti nebytovými prostory v Praze 4 - ©eberově (I. etapa výstavby). Komplex leľí mezi ulicemi K Hrnčířům - Pod Vsí - K Rozkoąi č. p. 251 - 260.

Stavební druľstvo investorů Vrąovice

Stavební druľstvo investorů Vrąovice bylo zaloľené v říjnu 1995. V Koąické ulici v Praze 10 - Vrąovicích bylo ve dvou etapách postaveno a do osobního vlastnictví členů druľstva předáno 30 bytových jednotek 27 parkovacích stání a 3 nebytové prostory.

Kliknutím zobrazíte vět±í obrázek Kliknutím zobrazíte vět±í obrázek  
Stavební druľstvo ©eberov

Stavební druľstvo ©eberov bylo zaloľené v září 1997 pro realizaci II. etapy výstavby bytových domů v Praze 4 - ©eberově. Druľstvo realizovalo 50 bytů včetně garáľí v sedmi třípodlaľních domech, které vytvořily zcela novou ulici pojmenovanou "Za Kovářským rybníkem" č.p.263-270.

SICOM stavební druľstvo Liboc

SICOM stavební druľstvo Liboc dokončilo v červnu 2002 v Praze 6, ulici Pod cihelnou, bytový dům č.p. 646 s 50 bytovými jednotkami a 49 garáľovými stáními.

SICOM stavební druľstvo ©eberov IV

SICOM stavební druľstvo ©eberov IV nabídlo v roce 2001 zájemcům o výstavbu rodinných domů celkem 17 zasí»ovaných pozemků v Praze 4 - ©eberově.

SICOM stavební druľstvo Roztoky

SICOM stavební druľstvo Roztoky dokončilo koncem roku 2002 v Roztokách u Prahy, Junmannově ulici č.p. 1735 - 1743, výstavbu obytného souboru devíti třípodlaľních domů s celkem 66 byty a 52 parkovacími stáními.

SICOM stavební druľstvo Liboc II

SICOM stavební druľstvo Liboc II realizovalo od září 2002 do srpna 2003 výstavbu bytového domu s 27 bytovými jednotkami a 32 garáľovými stáními v Praze 6 na pozemku mezi ulicemi Pod Cihelnou a Navigátorů.

Stavební druľstvo ©eberov II

Stavební druľstvo ©eberov II dokončilo koncem roku 2003 v Praze 4 - ©eberově jiľ III. etapu výstavby čítající ąest samostatných objektů s celkem 50 byty, garáľovými stáními v podzemní garáľi a samostatnými dvojgaráľemi.

SICOM stavební druľstvo Dubeč

SICOM stavební druľstvo Dubeč zahájilo v září 2003 prodej celkem 101 bytů a 3 nebytových prostor ve čtyřech třípodlaľních domech v Netlucké ulici Praze 10 - Dubči. Výstavba probíhala od července 2004 a dokončená stavba byla zkolaudována v prosinci 2005.

    
SICOM stavební druľstvo Prosek

SICOM stavební druľstvo Prosek zahájilo v lednu 2006 výstavbu pětipodlaľního bytového domu č.p. 843 s celkem 98 byty a 11 nebytovými prostory na pozemku leľícím mezi ulicemi Prosecká, Zubrnická a Trmická v Praze 9 - Proseku. Stavba byla dokončena v květnu 2007.

SICOM stavební druľstvo

SICOM stavební druľstvo zahájilo v lednu 2007 výstavbu čtyřpodlaľního bytového domu D čítajícího 38 bytů a 10 nebytových prostor na pozemku leľícím mezi ulicemi Prosecká, Zubrnická a Trmická v Praze 9 - Proseku. Stavba byla dokončena v dubnu 2008.

SICOM stavební druľstvo Mělník - Objekt B

SICOM stavební druľstvo Mělník dokončilo v říjnu 2007 první bytový dům z celkem plánovaných osmi v Bezručově ulici č.p.3778 v Mělníku. V domě vzniklo 36 bytových jednotek v ąesti podlaľích a 20 parkovacích stání v jeho přízemí.

SICOM stavební druľstvo Mělník - Objekt A

SICOM stavební druľstvo Mělník v červnu 2009 dokončilo výstavbu druhé etapy projektu Nové Podolí v Bezručově ulici v Mělníku. V druhém domě, označeném písmenem A, jsme vystavěli a prodali celkem 36 bytových jednotek.

Projekt dokončený v březnu 2011

SICOM stavební druľstvo Libuą - Rezidence Libuą

SICOM stavební druľstvo Libuą v březnu 2011 dokončilo výstavbu projektu REZIDENCE LIBU© v Boľejovické ulici v Praze 4 - Libuąi. V klidném, uzavřeném areálu, se sedmi viladomy je celkem 45 bytových jednotek.