Vstup do družstva

Zájemce o koupi dokončených bytů nebo bytů před dokončením nemusí vstupovat do družstva. Družstvo může tyto byty prodávat i nečlenům družstva.

Zájemce o koupi bytu, který se rozhodl stát členem družstva, se po podpisu Přihlášky k členství v družstvu, ve které se kromě osobních údajů žadatele objeví také veškeré informace o pořizované nemovitosti (včetně celkové ceny a zvoleného platebního kalendáře), a zaplacení základního členského vkladu ve výši 10.000 Kč stává členem investorského družstva které realizuje výstavbu v dané lokalitě. Družstvo tuto skutečnost zájemci potvrdí rozhodnutím představenstva družstva o přijetí za jeho člena.

Po vzniku členství obdrží zájemce (v závislosti na stavu realizace projektu) podrobnou projektovou dokumentaci k vybranému bytu a má možnost u projektanta požádat o zapracování svých představ výsledného řešení bytu. Po odsouhlasení finálního dispozičního řešení bytu probíhá jednání zaměřené na výběr vnitřních materiálů a sanitárního vybavení. Lze vybírat jak ze standardních materiálů zakalkulovaných již v ceně každého bytu, tak i z rozsáhlé nabídky vybavení nadstandardního. Zájemce má také možnost výběru kuchyňské linky dle vlastních představ a provedení její instalace ještě v rámci realizace stavby. Výběr kuchyňských linek je možný u smluvních partnerů družstva.

Po kolaudaci stavby a zaplacení celé kupní ceny nemovitosti (úhradu lze realizovat samozřejmě i hypotéčním úvěrem od České spořitelny nebo hypoúvěrem od Modré pyramidy) je do Katastru nemovitostí vložena Smlouva o převodu vlastnictví jednotky z družstva na člena. Po zápisu převodu vlastnických práv Katastrálním úřadem vzniká dle zákona Společenství vlastníků, jehož členy se automaticky stávají všichni noví vlastníci jednotek, zapsaní v Katastru nemovitostí. Poté, kdy členovi družstva vznikne zápisem jeho vlastnických práv k jednotce členství ve Společenství vlastníků, zaniká jeho členství v družstvu.