O družstvu SICOM

Zájemce o koupi dokončených bytů nebo bytů před dokončením nemusí vstupovat do družstva. Družstvo může tyto byty prodávat i nečlenům družstva.

 Myšlenka realizace bytových projektů formou stavebního družstva vznikla v roce 1995. Od té doby dokončilo SICOM stavební družstvo ve dvanácti samostatných projektech přes 850 bytů a nebytových prostor. Zkušenosti získané za 14 let naší činnosti jsou pro Vás tou nejlepší zárukou bezproblémového pořízení vlastního bydlení.

 Na realizaci každého projektu je založeno nové družstvo s vlastní právní subjektivitou, vlastním bankovním účtem, účetnictvím a bez jakékoli vazby na družstva vzniklá v minulosti. Toto družstvo se vždy stává vlastníkem pozemku, na němž je realizována výstavba, je objednatelem a následně vlastníkem kompletní projektové dokumentace, všech úředních povolení spojených s výstavbou a zadavatelem stavebních prací. Po kolaudaci stavby družstvo vymezuje ve svých domech samostatné byty, nebytové prostory, garáže a společné prostory prohlášením vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších dodatků a tyto jednotky převádí do vlastnictví svých členů. Po převodu do vlastnictví fyzických osob v Katastru nemovitostí vzniká ze zákona Společenství vlastníků jednotek, které zajišťuje jejich další správu. Po převedení veškerého majetku na jednotlivé vlastníky a splnění povinností, které vyplývají ze záruk ke stavbě, družstvo zaniká.

Právní forma investičního družstva nabízí svým členům několik zcela unikátních výhod a záruk:

  1. vznikem členství v družstvu se zájemce stává spolu s dalšími členy přímým spoluvlastníkem veškerého majetku družstva a tím zůstává až do doby převodu bytu s příslušenstvím do svého vlastnictví
  2. nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, tvořená všemi členy družstva, která má nejvyšší rozhodovací pravomoc, členem družstva se může stát pouze budoucí vlastník nemovitosti
  3. člen družstva má možnost kdykoli ukončit členství v družstvu a vzniká mu nárok na vrácení složených členských vkladů
  4. družstvo může vybrané zálohy využít pouze k investici do svého realizovaného projektu
  5. družstvo nemá žádné zaměstnance, veškeré služby během realizace nakupuje za předem pevně sjednané částky od externích dodavatelů, platby provádí až po převzetí díla nebo jeho částí (neprovádí zálohové platby před započetím prací)
  6. na rozdíl od „klasických“ družstev umožňuje financovat koupi bytu hypotéčním úvěrem, který svým členům pomáhá nejen zajistit, ale celý proces s jeho vyřízením i maximálně zjednodušit